Šolske skupine - Slap Savica Bohinj - TD Bohinj :Turistično društvo Bohinj