Posvet na temo registra NO in novostih - TD Bohinj :TD Bohinj

Posvet na temo registra NO in novostih

20171024

Turistično društvo Bohinj je dne 24. 10. 2017 ob 18. uri v Kulturnem domu v Stari Fužini organiziralo posvet s predstavniki AJPES-a, SURS-a, z Generalne policijske uprave ter Medobčinskega inšpektorata Bled in Bohinj.
Z AJPES-a se je posveta udeležila: Zdenka Kajdiž, Vodja izpostave
Z Statističnega urada RS – SURS-a – Oddelek za statistiko transporta, turizma in informacijske družbe – Marko Vovko in Apolonija Oblak Flander
Z Generalne policijske uprave je bila prisotna Sanja Potušek, višja policijska inšpektorica
Z MIR-a je bila prisotna Maja Zupanc
Teme, ki smo jih obravnavali so sledeče:

  • register nastanitvah obratov
  • novosti o načinu poročanja o namestitvi gosta AJPES-u

vodenje evidenc gostov, obračun in plačilo turistične takse, poročanje za statistične namene
· vprašanja in predlogi

»Po noveli ZGos-D, bodo sobodajalci že kmalu imeli bistveno manj administrativnih bremen. V skladu s 15.b. členom ZGos in Pravilnikom o registru nastanitvenih obratov mora namreč AJPES do 1. decembra 2017 vzpostaviti register nastanitvenih obratov, kamor se bodo morali vpisati obstoječi stanodajalci v treh mesecih, saj bodo v nasprotnem primeru lahko kaznovani s plačilom globe od 150 do 4000 evrov.
Novost pa bo tudi način poročanja o namestitvi gosta. Nov Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), ki se bo večinoma uporabljal od 13. avgusta 2017 v 39. členu določa, da gostitelj ali sobodajalec vodi knjigo gostov, ki pa jo bo v obliki aplikacije za namene vodenja evidence gostov, obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene razvil AJPES. Tako bo po novem ponudnik namestitve podatke o gostu prek spletne aplikacije sporočal zgolj AJPES, AJPES pa bo te podatke posredoval naprej.« (Vir: mm-konto.si/aktualno)

Gradivo iz posveta:

Predstavitev AJPES
Prijava gostov policija
E-Turizem SursTalk to Reception