Tečaj italijanščine -

Tečaj italijanščine

V  sodelovanju z Ljudsko univerzo v Radovljici je bil organiziran in izveden brezplačen tečaj italijanščine – začetni in nadaljevalni. Za izvedbo tečaja je TD Bohinj najelo učilnico v osnovni šoli Bohinjska Bistrica. Tečaj je poteka večkrat tedensko od septembra do marca. Tečaja se je udeležilo zelo veliko slušateljev.</