Srečanje turističnih društev obvodnih krajev 03.06.2017 - TD Bohinj :TD Bohinj

Srečanje turističnih društev obvodnih krajev 03.06.2017

Skupnost obvodnih turističnih društev Slovenije obstaja že 23 let in deluje v okviru Turistične zveze Slovenije. Skupnost, ki združuje turistična društva, ki svojo dejavnost opravljajo tudi ob in na vodi, vsako leto pripravi tudi srečanje. Gostitelj letošnjega, 22. po vrsti,  na katerem se je zbralo preko 350 turističnih prostovoljcev, je bil Bohinj.

Letošnje srečanje je potekalo v izjemno pozitivni energiji v sončnem vremenu, četudi smo zaradi tradicionalnega bohinjskega dežja organizatorji vsem udeležencem že zjutraj razdelili dežnike z logotipom Skupnosti in napisom »V Bohinj ’ma d’ž ta mvade«. Simpatično darilo je zato služilo nekaterim udeležencem zgolj kot senčnik. Tako kot vsako leto doslej je bilo tudi letošnje srečanje razdeljeno v družabni in strokovni del. Strokovni del je potekal v Eco hotelu Bohinj. Najprej je direktor turizma Bohinj Klemen Langus predstavil Bohinj kot destinacijo, ki skrbi za sonaraven turizem, s poudarkom na festivalu alpskega cvetja. V nadaljevanju je Vesna Stanič, vodja projekta Mojareka.si,  predstavila projekt, ki spodbuja organiziranje čistilnih akcij. Akcijo je letos podprlo Ministrstvo za okolje, vanjo pa se je vključila tudi Turistična zveza Slovenije.

V osrednjem delu javnega posveta pa je Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen udeležencem predstavila sprejet Načrt upravljanja voda in možnosti sodelovanja civilne družbe, torej tudi turističnih društev, pri uveljavljanju in izvajanju čezmejnih projektov, ki se tičejo porečja Save. Ministrica je poudarila, da si na njenem ministrstvu, ki je sicer le eno izmed vsaj treh ministrstev, ki so soodgovorni za razvoj turizma v objezerskih krajih, želijo sodelovanja s turističnimi društvi in Skupnostjo obvodnih krajev, in da bo v prihodnje poskrbela tudi za boljši pretok informacij med pripravljalcih zakonodaje in tistimi, ki se jih obvodna zakonodaja najbolj dotika, se pravi konkretne turistične delavce v društvih ob vodi. K več sodelovanja je pozval tudi dr. Mitja Bricelj z MOP, ki vodi mednarodno komisijo za savski bazen.

V razpravi so predstavniki društev izpostavili predvsem dve težavi, ki jih imajo obvodna turistična društva, in za katere so ministrico prosili, da poskuša v okviru svojih pristojnosti poskrbeti za rešitev. Najprej je to problematika pridobivanja soglasij za gradnjo ob in na vodah, saj je sedanja vodna zakonodaja izredno restriktivna, povrhu pa še odvisna od osebne interpretacije posameznih odločevalcev na vseh nivojih, od občin, upravnih enot do organov MOP.  Tako so predstavniki društev ministrico prosili, naj razmisli o dopolnitvi sedanje zakonodaje, ki bi koristile urejenosti krajev in čistejšim vodam. Ob koncu posveta so se predstavniki Skupnosti in gostitelji iz Bohinja ministrici zahvalili za sodelovanje in za bodoče sodelovanje.

V času okrogle mize si je večina udeležencev Srečanja ogledovala turistične znamenitosti Bohinja, saj je bilo organiziranih kar 6 različnih tematskih poti za oglede, od ogleda slapu Savica do festivala alpskega cvetja. Prav ogledi so eden osrednjih delov srečanja, saj se člani društev tako seznanjajo s primeri dobrih praks, kar je eden najboljših načinov za rojstvo novih idej v sodelujočih društvih.

Tako kot je že v navadi je sledil še družabni del, na katerem so se najprej predstavili domači kulturni ustvarjalci, od folkloristov do pevcev, nakar so sledile še predstavitve vseh sodelujočih krajev. Predstavniki društev so vsak iz svojega kraja prinesli travniško cvetje, s katerim so izdelali velik cvetlični aranžma, postavljen v kanu ter tako simbolno povezali lepote vseh vključenih društev.

Srečanje se je končalo tako, kot se za Bohinj spodobi, s plesom ob zvokih odlične narodnozabavne glasbe in ob koncu še s predajo prehodne zastave organizatorju prihodnjega srečanja – TD Zbilje.

Letošnje srečanje je po ocenah vseh udeležencev minilo v vrhunskem vzdušju in odlični organizaciji, za katero je zaslužno naše društvo. Srečanje pa je z udeležbo ministrice za okolje in prostor ter obljubo po prihodnjem