Kmečka ohcet |

Kmečka ohcet

Poroka kot “včasih”

Tradicionalna prireditev Kmečka ohcet, prikazuje stare ženitovanjske običaje, kateri so se skozi stoletja spletli ob poročnih obredih. Prireditev vsebuje vse elemente tradicionalne poroke na kateri boste priča povorki, šrangi, svatovščini in kulturnemu delu programa s plesi, dialogi in bohinjskimi izreki ter navadami.

Program za leto 2020 je še v delu.

Avtor fotografije: Robert Balen

Pogovor z recepcijo