Turistični boni – informacije za sobodajalceKot že veste, z 19.6.2020 vsi upravičenci lahko koristijo turistične bone. Turistični bon je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave eDavki, ki ga ima vsaka oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ga lahko unovči pri ponudnikih turističnih storitev za nočitve ali nočitve z zajtrkom v Sloveniji. Raznih doplačil (končno čiščenje, turistične takse ipd.) ni možno plačevati z boni.

Boni so unovčljivi do 31. 12. 2020 (zadnja možna nočitev 30. – 31. 12. 2020).

Vsi, ki na dan 13.3.2020 niste bili vpisani v Poslovni register Slovenije bonov žal ne boste mogli sprejemati. Turistične bone lahko sprejmejo le sobodajalci, ki so bili na dan 13.3.2020 vpisani v Poslovni register Slovenije in Register nastanitvenih obratov in so s tem tudi plačevali prispevke. 

Kako se bon unovči oziroma izplača?
Upravičenec je ob prijavi dolžan seznaniti ponudnika storitev, da bo za opravljeno storitev unovčil bon. Upravičenec pri ponudniku storitev bon unovči tako, da ponudnik storitve vnese podatke o upravičencu in znesek unovčenega bona v sistem eDavki, upravičenec pa potrdi koriščenje bona s podpisom predpisanega obrazca Potrditev unovčitve bona (obrazci so na voljo tudi na koncu tega sporočila) ter predložitvijo kopije osebne izkaznice ali potnega lista
Potrditev unovčitve bona s strani upravičenca je podlaga za izplačilo vrednosti unovčenega bona, ki ga FURS praviloma izplača ponudniku storitve.  Obrazec za pisno potrditev unovčitve bona prejme upravičenec pri ponudniku storitev. Če skupaj letuje več oseb (npr. družina), vsi člani pisno potrdijo koriščenje bona na enem obrazcu.

Bon se lahko unovči tudi v večkratnem znesku, vendar to ne velja za prenešene bone. Za te bone je potrebno podpisati izjavo o prenosu bona, ki jo mora pridobitelj ob koriščenju bona predložiti ponudniku storitve. Bon je mogoče prenesti le enkrat.

Unovčevanje bonov v receptorskem portalu e-davkov za naše kooperante izvajamo tudi na TD Bohinj, vendar le v primeru, da je celoten znesek računa poravnan pri nas. 
Za ostale je tukaj povezave do receptorskega portala: RECEPTORSKI PORTAL. 

Navodila in prezentacije so na voljo na povezavah: 


Sobodajalce, katerim bone unovčujemo na TD Bohinj, opozarjamo: gostje morajo izjave izpolniti že v nastanitvenem obratu, vi pa ste jih dolžni hraniti 2 leti od dneva unovčitve bona. Poleg izjave morate hraniti tudi kopijo osebnega dokumenta. 

Ponudnik storitve NE SME zaračunavati višje cene za plačilo z boni, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. V nasprotnem primeru se ponudnik storitve kaznuje za prekršek.

Nastanitveni obrati niso dolžni sprejemati plačil s turističnimi boni, zato v kolikor v vašem nastanitvenem obratu ne boste sprejemali plačil s turističnimi boni, vas prosimo, da nas o tem obvestite. 

Obrazci

Vse informacije v zvezi z boni so na voljo na spletni strani: https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_boni/.