Uspešno komuniciranje z gosti -

Uspešno komuniciranje z gosti

24.11.2011

Mag. Peter Markič

V prostorih društva smo 14.12.2011 organizirali delavnico Kako komuniciramo z gosti.
Mag. Peter Markič nam je pripravil zelo slikovito in zanimivo predavanje o tej temi.

Komunikacija z gostom je osrednje področje dela v gostinstvu in turizmu, bistveni element pa gostoljubje.
Imeti goste rad je osnovni pogoj za dobro opravljanje dela. Drugih pa ne moreš imeti rad,če nimaš rad sebe.
Vse se začne in konča pri nas samih. Ugled poklicu dvigamo samo z dobrim delom in zadovoljnimi gosti, ki se radi vračajo.
In prav komunikacija je osrednje orodje pri našem delu in je vedno srečanje dveh osebnosti. Nekaj spoznanj:
• Receptov ni.
• Spreminjanje je počasno.
• Spremenimo se, ko se za to odločimo.
• Svet spreminjamo z majhnimi koraki.
• Če nimamo povedati nič dobrega, raje molčimo .

Več o komunikaciji najdemo v priročniku mag. Petra Markiča.