Uspešno komuniciranje z gosti -

Uspešno komuniciranje z gosti

24.11.2011

Mag. Peter Markič

V prostorih društva smo 14.12.2011 organizirali delavnico Kako komuniciramo z gosti.