Vizitka društva :

O našem društvu

Turistično društvo Bohinj v svoji sedanji obliki že od leta 1947 spremlja in uokvirja turistične dejavnosti v Bohinju.

Vizitka društva

O društvu

Turistično društvo Bohinj v svoji sedanji obliki že od leta 1947 spremlja in uokvirja turistične
dejavnosti v Bohinju. Društvo ima  454 članov, s katerimi se trudimo za urejenost in boljšo
prepoznavnost Bohinja ter njegove ponudbe doma in po svetu. Z novimi močmi si prizadevamo za ohranjanje in povečanje zasebnih namestitev v Bohinju, še posebej pri naših kooperantih, za
povečanje sodelovanja turističnih akterjev Bohinja ter za izboljšanje turistične ponudbe v Bohinju.

V naslednjih letih nameravamo veliko truda in znanja vložiti v posodobitev oglaševanja in
posredovanja turističnih namestitev, organizacijo prireditev in urejanje turističnega kraja. Pri tem bi se radi pokazali kot kreativna, dinamična in v sodobne trende usmerjena delovna ekipa, ki bo
spodbujala razvoj turizma v Bohinju, svojim članom, sodelavcem in odjemalcem pa zagotavljala
optimalne storitve.

 

 

Delovni čas recepcije in trgovine s spominki:

Predvideni obratovalni časi v letu 2021:

Januar, Februar, Marec, April, Maj: 
Zaradi preventivnih ukrepov glede koronavirusa je delovni čas spremenjen.
𝐏𝐫𝐨𝐬𝐢𝐦𝐨, 𝐝𝐚 𝐯𝐬𝐞 𝐳𝐚𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐢𝐧 𝐯𝐩𝐫𝐚𝐬̌𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐮𝐫𝐞𝐣𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐤𝐨 telefona: 04 57 4 60 10 med 10:00 in 15:00 uro ali elektronske pošte [email protected]

Julij, avgust:
od ponedeljka do sobote: od 8:00 do 20:00
nedelje in prazniki: od 8:00 do 18:00

December:
od ponedeljka do sobote: od 9:00 do 17:00
nedelje in prazniki: od 9:00 do 15:00

Maj, junij, september:
od ponedeljka do sobote: od 8:00 do 19:00
nedelje in prazniki: od 8:00 do 18:00

Ostali meseci:
od ponedeljka do sobote: od 8:00 do 18:00
nedelje in prazniki: od 9:00 do 15:00

 • Organi društva:
  PREDSEDNIK::
  • Boštjan Mencinger
  UPRAVNI ODBOR::
  • Dejan Klemenčič
  • Mojca Rozman
  • Klemen Langus
  • Stanislav Gorenc
  • Jaka Zupanc
  • Janko Rožič
  • Zdravko Cesar
  • Dušan Jovič
  • Saša Arh Pretnar
  • Borut Rozman
  NADZORNI ODBOR: :
  • Simona Krese
  • Štefan Urh
  • Stanislav Košnik
  DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE: :
  • Tončka Malej
  • Tanja Klemenčič
  • Tanja Sodja
 • Pristojnosti in delovne naloge posameznih organov:

  PRISTOJNOSTI IN DELOVNE NALOGE POSAMEZNIH ORGANOV:

  Izvleček delovnih nalog in pristojnosti posameznih organov iz statuta Turističnega društva Bohinj.

  Občni zbor

  Je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor enkrat letno skliče zastopnik društva.

  Predsednik

  Opravlja naloge društva, ki mu jih na osnovi pravil poveri občni zbor in kateremu je tudi odgovoren za celotno delo v društvu. Kot predsednik upravnega odbora sklicuje seje tega organa, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo.

  Upravni odbor

  Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska in strokovno-tehnična dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru. Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa po njegovem pooblastilu podpredsednik. Uravni odbor šteje skupaj 11 članov in ga sestavljaj predsednik, podpredsednik ter 9 članov.

  Nadzorni odbor

  Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov društva, ugotavlja zakonitost sprejetih sklepov in stalno nadzoruje finančno materialno poslovanje društva. 

  Disciplinsko razsodišče

  Disciplinsko razsodišče sestavljajo predsednik in trije člani. Obravnava zakonitost postopkov, disciplinske kršitve članov in članov drugih organov, nato pa o svojem delu in ugotovitvah poroča upravnemu odboru.

 • Družbena odgovornost:

  Poročilo Turizma Bohinj:

  Bohinj_09_01_2018_Sustainability_report

  Vloga za donatorska sredstva Turističnega društva Bohinj:

  Vloga

Pogovor z recepcijo