O našem društvu

Turistično društvo Bohinj v svoji sedanji obliki že od leta 1947 spremlja in uokvirja turistične dejavnosti v Bohinju.

Vizitka društva

O društvu

Turistično društvo Bohinj v svoji sedanji obliki že od leta 1947 spremlja in uokvirja turistične
dejavnosti v Bohinju. Društvo ima 553 članov, s katerimi se trudimo za urejenost in boljšo
prepoznavnost Bohinja ter njegove ponudbe doma in po svetu. Z novimi močmi si prizadevamo za ohranjanje in povečanje zasebnih namestitev v Bohinju, še posebej pri naših kooperantih, za
povečanje sodelovanja turističnih akterjev Bohinja ter za izboljšanje turistične ponudbe v Bohinju.

V naslednjih letih nameravamo veliko truda in znanja vložiti v posodobitev oglaševanja in
posredovanja turističnih namestitev, organizacijo prireditev in urejanje turističnega kraja. Pri tem bi se radi pokazali kot kreativna, dinamična in v sodobne trende usmerjena delovna ekipa, ki bo
spodbujala razvoj turizma v Bohinju, svojim članom, sodelavcem in odjemalcem pa zagotavljala
optimalne storitve.

 

 

Delovni čas recepcije in trgovine s spominki:

Julij, avgust:
od ponedeljka do sobote: od 8:00 do 20:00
nedelje in prazniki: od 8:00 do 18:00

November, december:
od ponedeljka do sobote: od 9:00 do 17:00
nedelje in prazniki: od 9:00 do 15:00

Maj, junij, september:
od ponedeljka do sobote: od 8:00 do 19:00
nedelje: od 8:00 do 18:00 in prazniki: od 9:00 do 15:00

Ostali meseci:
od ponedeljka do sobote: od 8:00 do 18:00
nedelje in prazniki: od 9:00 do 15:00

Aktualne novice

30 let Kampa Danica

15.7.2019  je minilo  30 let odkar je Turistično društvo Bohinj odprlo Kamp Danico v Bohinjski Bistrici.  V teh 30 letih je Kamp Danica doživljal vsakoletni razvoj , predvsem pa je napredoval na nivojskem in ekološkem področju.

V zadnjem letu je pridobil kategorizacijo štirih zvezdic, priznana okoljska certifikata ECOCAMPING in SLOVENIA GREEN ACCOMMODATION  ter vrsto drugih priznanj evropskih avto tourning klubov.  V vsakoletnem  projektu TZS Moja dežela – lepa in gostoljubna, je v ocenjevalni kategoriji velikostno primerljivih kampov bil vedno uvrščen med prve tri, v lanskem letu pa je bil ponovno zmagovalec. Veseli nas in na to smo še zlasti ponosni, da vsakoletni napredek in izboljšanje kvalitete storitev v Kampu Danica opazijo tudi naši obiskovalci, saj vsakoletno beležimo več povratnikov, nekateri med njimi pa so z nami že skoraj od vsega začetka.

 

30 LET KAMP DANICA IZJAVA
SPOROČILO ZA MEDIJE_30 let KAMP DANICA BOHINJ
Organi društva:
PREDSEDNIK::
 • Boštjan Mencinger
UPRAVNI ODBOR::
 • Cesar Zdravko
 • Gorenc Stanislav
 • Jović Dušan
 • Klemenčič Dejan
 • Košnik Stane
 • Kozelj Pavel
 • Langus Klemen
 • Mikelj Jože
 • Pikon Gorišek Olga
 • Rozman Borut
 • Rozman Mojca
 • Rožič Janko
 • Zorč Nikica
 • Zupanc Jaka
 • Žvan Jaka
NADZORNI ODBOR: :
 • Jože Kocjanc
 • Štefan Urh
 • Betrix Štembal
DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE: :
 • Tanja Klemenčič
 • Tanja Sodja
 • Irena Tripič
Pristojnosti in delovne naloge posameznih organov:

PRISTOJNOSTI IN DELOVNE NALOGE POSAMEZNIH ORGANOV:

Izvleček delovnih nalog in pristojnosti posameznih organov iz statuta Turističnega društva Bohinj.

Občni zbor

Je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor enkrat letno skliče zastopnik društva.

Predsednik

Opravlja naloge društva, ki mu jih na osnovi pravil poveri občni zbor in kateremu je tudi odgovoren za celotno delo v društvu. Kot predsednik upravnega odbora sklicuje seje tega organa, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in mu za svoje delo in ravnanje v celoti odgovarja. UO dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik upravnega odbora. Upravni odbor Turističnega društva ima skupaj s predsednikom in tajnikom 17 članov.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov društva, ugotavlja zakonitost sprejetih sklepov in stalno nadzoruje finančno materialno poslovanje društva.

Disciplinsko razsodišče

Disciplinsko razsodišče sestavljajo predsednik in trije člani. Obravnava zakonitost postopkov, disciplinske kršitve članov in članov drugih organov, nato pa o svojem delu in ugotovitvah poroča upravnemu odboru.

Zaposleni:
Zapisniki:
2019:
Pogovor z recepcijo