Vse o Turističnem društvu Bohinj - TD Bohinj :Turistično društvo Bohinj

O našem društvu

Turistično društvo Bohinj v svoji sedanji obliki že od leta 1947 spremlja in uokvirja turistične dejavnosti v Bohinju.

Vizitka društva

O društvu

Turistično društvo Bohinj v svoji sedanji obliki že od leta 1947 spremlja in uokvirja turistične
dejavnosti v Bohinju. Društvo ima  454 članov, s katerimi se trudimo za urejenost in boljšo
prepoznavnost Bohinja ter njegove ponudbe doma in po svetu. Z novimi močmi si prizadevamo za ohranjanje in povečanje zasebnih namestitev v Bohinju, še posebej pri naših kooperantih, za
povečanje sodelovanja turističnih akterjev Bohinja ter za izboljšanje turistične ponudbe v Bohinju.

V naslednjih letih nameravamo veliko truda in znanja vložiti v posodobitev oglaševanja in
posredovanja turističnih namestitev, organizacijo prireditev in urejanje turističnega kraja. Pri tem bi se radi pokazali kot kreativna, dinamična in v sodobne trende usmerjena delovna ekipa, ki bo
spodbujala razvoj turizma v Bohinju, svojim članom, sodelavcem in odjemalcem pa zagotavljala
optimalne storitve.

 

 

Delovni čas recepcije in trgovine s spominki:

Predvideni obratovalni časi v letu 2023:

Recepcija in prodajalna spominkov je trenutno odprta:
od ponedeljka do sobote: od 8:00 do 18:00
nedelje in prazniki: od 9:00 do 15:00

 

Ostali predvideni časi:
Julij, avgust:
od ponedeljka do sobote: od 8:00 do 20:00
nedelje in prazniki: od 8:00 do 18:00

Maj, junij, september, oktober:
od ponedeljka do sobote: od 8:00 do 19:00
nedelje in prazniki: od 9:00 do 15:00

November, december, januar, februar, marec, april:
od ponedeljka do sobote: od 8:00 do 18:00
nedelje in prazniki: od 9:00 do 15:00

PREVOZI V BOHINJU AKTUALNI PREVOZI V BOHINJU
 • Organi društva:
  PREDSEDNIK::
  • Boštjan Mencinger
  PODPREDSEDNIK::
  • Klemen Langus
  UPRAVNI ODBOR::
  • Dejan Klemenčič
  • Mojca Rozman
  • Klemen Langus
  • Jaka Zupanc
  • Janko Rožič
  • Zdravko Cesar
  • Dušan Jovič
  • Saša Arh Pretnar
  • Borut Rozman
  NADZORNI ODBOR: :
  • Simona Krese
  • Štefan Urh
  • Stanislav Košnik
  DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE: :
  • Tončka Malej
  • Tanja Klemenčič
  • Tanja Sodja
 • Pristojnosti in delovne naloge posameznih organov:

  PRISTOJNOSTI IN DELOVNE NALOGE POSAMEZNIH ORGANOV:

  Izvleček delovnih nalog in pristojnosti posameznih organov iz statuta Turističnega društva Bohinj.

  Občni zbor

  Je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor enkrat letno skliče zastopnik društva.

  Predsednik

  Opravlja naloge društva, ki mu jih na osnovi pravil poveri občni zbor in kateremu je tudi odgovoren za celotno delo v društvu. Kot predsednik upravnega odbora sklicuje seje tega organa, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo.

  Upravni odbor

  Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in mu za svoje delo in ravnanje v celoti odgovarja. UO dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik upravnega odbora. Upravni odbor Turističnega društva ima skupaj s predsednikom in tajnikom 17 članov.

  Nadzorni odbor

  Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov društva, ugotavlja zakonitost sprejetih sklepov in stalno nadzoruje finančno materialno poslovanje društva.

  Disciplinsko razsodišče

  Disciplinsko razsodišče sestavljajo predsednik in trije člani. Obravnava zakonitost postopkov, disciplinske kršitve članov in članov drugih organov, nato pa o svojem delu in ugotovitvah poroča upravnemu odboru.

 • Občni zbori:
  • Občni zbor 2023

   V dvorani Danica v Bohinjski Bistrici je 31.03.2023 potekal občni zbor Turističnega društva Bohinj. Zbralo se je 102 članov, da bi slišali poročila o delu društva v preteklem letu. Predsednik, Boštjan Mencinger je predstavil dosežke in izzive, s katerimi se je društvo soočalo v preteklem letu. Predstavil je tudi finančno… Več
  • Občni zbor 2022

   Letošnji občni zbor je potekal 8.4.2022, v dvorani Danica v Bohinjski Bistrici. Zbralo se je 102 članov, katerim smo predstavili naše delo v preteklem letu. Občni zbor smo zaključili ob prijetnem druženju ob toplo-hladnem bifeju, ki ga je pripravilo Gostišče Danica.
  • Občni zbor 2020

   Letošnji redni letni občni zbor TD Bohinj je potekal 19. 6. 2020, v dvorani Danica. Zbralo se je 115 članov, katerim smo predstavili naše delo v preteklem letu. Občni zbor smo zaključili ob prijetnem druženju ob toplo-hladnem bifeju, ki ga je pod vodstvom Katice Mikelj pripravila gostilna Danica. 
  • Občni zbor 2019

   V začetku aprila, natančneje 5. 4. 2019, smo v dvorani Danica izvedli redni letni občni zbor TD Bohinj. Zbralo se je 104 članov, katerim smo predstavili naše delo v preteklem letu. Občni zbor smo zaključili ob prijetnem druženju ter z odlično večerjo, ki jo je pod vodstvom Katice Mikelj pripravila… Več
  • Izredni občni zbor 2018

   Izredni občni zbor je potekal dne 29. 05. 2018, v Kulturnem Domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici ob 19.00 uri. Udeležilo se ga je 62 članov Turističnega društva Bohinj. Na izrednem občnem zboru je bil izvoljen novi predsednik društva in sicer Boštjan Mencinger.
  • Občni zbor 2018

   Občni zbor je potekal dne 06.04.2018, v dvorani Danica, v Bohinjski Bistrici ob 19.00 uri.
  • Občni zbor 2016

   Občni zbor je potekal dne 10.04.2018, v dvorani Danica, v Bohinjski Bistrici ob 19.00 uri.
  • Občni zbor 2015

   Občni zbor je potekal dne 10. 04. 2015, v dvorani Danica, v Bohinjski Bistrici ob 19.00 uri. Na občnem zboru je bilo prisotnih 126 članov društva od 424 članov.
 • Družbena odgovornost:

  Poročilo Turizma Bohinj:

  Bohinj_09_01_2018_Sustainability_report

  Vloga za donatorska sredstva Turističnega društva Bohinj:

  Vloga PDF

  Vloga