Zgodovina društva -

Zgodovina društva

V arhivih starih zapisnikov smo našli veliko zanimivih podatkov o razvoju turizma v Bohinju in delovanju društvene organizacije. Med njimi tudi dokument z datumom 28. februar 1947, ko je bilo Turistično društvo Bohinj vpisano v seznam turističnih društev v obliki, v kateri deluje še danes. Društvo je delovalo v sklopu Turističnega društva Slovenija, podružnica za Bohinj.

Začetki turistične dejavnosti v Bohinju

Korenine organiziranega turizma v Bohinju segajo že v konec 19. stoletja. Leta 1872 je bilo v Srednji vasi ustanovljeno društvo Triglavski prijatelj in je imelo namen pospeševati triglavsko turistiko – planinstvo.  Izraz turist je tedaj veljal za gornika, plezalca in popotnika. Turistična dejavnost se bila v takratnem času predvsem začetek  gradnje gorskih koč, odkrivanje novih poti, usposabljanje gorskih vodnikov.

Šele z izgradnjo Bohinjske železnice leta 1906 se je Bohinjcem odprlo okno v svet in obratno – svetu se je odprl Bohinj. Bohinj je z železnico postal bolj dostopen in zanimiv za obiske turistov, kar je odpiralo vrata za razvoj turistične dejavnosti.

Nastanek in pomen Turističnega društva Bohinj

Čeprav se začetek ne zgodi naenkrat, smatramo leto 1907, ko je bilo 17. februarja ustanovljeno Društvo za privabitev tujcev za Bohinjsko Bistrico z okolico in občino Srednjo vas za začetek organiziranega delovanja turizma.

Društvo je sprva imelo 60 članov, v glavnem gostilničarje, izvoščke in posestnike vil. Predsednik društva je bil nadučitelj, sadjar in čebelar Martin Humek, ustanovni član župnik Ivan Piber, ki je poleg duhovne oskrbe domačinov razumel tudi turistične potenciale Bohinja, prvi tajnik društva pa je postal zelo aktivni Jože Ravhekar, ki je med drugim zgradil hotel Zlatorog, upravljal s kopališčem Danica in sankališčem Belvedere ter sodeloval pri gradnji poti k slapu Savica.

Zelo aktivna pri razvoju bohinjskega turizma sta bila tudi dr. Valentin Krisper, ki velja za enega najpomembnejših začetnikov turizma na Kranjskem, in Alfonz Mencinger, ki je bil eden prvih slovenskih turističnih publicistov in se je posvečal predvsem hotelirstvu in tujskemu prometu v Bohinju.

Društvo je bilo zelo aktivno. Sodelovalo je pri regulacijskem načrtu Bohinjskega jezera, ki ga je izdelal ljubljanski inženir Koch, bilo aktivno pri obnovi cest, mostov in sprehajalnih poti, dalo je napraviti most čez Savico, skrbelo za označevalne table, klopi in drevorede. Nekaj mesecev po ustanovitvi so že izdali prvi prospekt Bohinja v slovenskem, nemškem in italijanskem jeziku.  Obisk tujcev, ki so prenočili vsaj eno noč se je povečal iz 2350 v letu 1906 na 8469 v letu 1907.

Po letu 1909 se je zelo razvil tudi zimski turizem. Uredili so 2.100 m dolgo sankališče Belvedere v Bohinjski Bistrici in drsališče Danica, možna pa je bila turna smuka, smučarski tečaji in vožnje s fijakarskimi sanmi. Ob koncu dvajsetih let je bila zgrajena 50 m skakalnica po načrtih Norvežana Hansena, preko katere je poletela tudi Spodčeva Anica – vrla Bohinjka v krilu, ki velja za prvo slovensko skakalko.

V tem času so nastajala še dodatna društva, v okviru katerih se je razvijala turistična dejavnost. Leta 1925 je bilo ustanovljeno Prometno in olepševalno društvo za notranji Bohinj, Sv. Janez ob Bohinjskem jezeru, ki se je leta 1932 preimenoval v Tujsko in prometno olepševalno društvo Sv. Janez v Bohinju. Deloval pa je tudi Turistovski klub »Skala« (od leta 1941 dalje Alpinistični klub Skala).

Žal obe vojni v Bohinju povzročita usoden zastoj in krizo razvoja turizma.

Junaki zgodbe o uspešnosti društva so...

…člani prvega odbora, izvoljenega na ustanovni skupščini društva: Jože Jeraj (predsednik), Egon Mihelič (podpredsednik), Franc Ceklin (blagajnik), Ludvik Dobravc (tajnik), Angelca Zalokar (namestnica), Miloš Ravhekar, Franc Logonder, Viktor Cvetek, Alojz Pekovec, Jože Torkar (odborniki), Janko Torkar (strokovnjak za propagandni odsek), Tone Kopčaver (olepševalni odsek), Mirko Ogrin (gospodarski odsek), Maks Rožič (čuvanje gozdov), Ruža Majcen (čuvanje kulturnih spomenikov), Franc Resman (gostinski odsek), Jože Voje, Vinko Orešnik, Alojz Logar (nadzorstvo).

Zanimivosti
  • Štirje bohinjski srčni možje, kakor jih danes imenujemo so 26.06.1778 prvi osvojili na našo najvišjo goro Triglav. Ti možje so bili rudar Luka Korošec, lovec Štefan Rožič, rudar Matevž Kos in ranocelnik Lovrenc Willomitzer.
  • Leta 1807 je obiskal Bohinj avstrijski nadvojvoda Johann Habsburški. Bolj kot vojska in dvorni parket so ga zanimale lepote narave in pristnost ljudi. V spomin na njegov prihod k slapu Savice so vgradili spominsko ploščo.
  • Ob koncu dvajsetih let je bila zgrajena 50 m skakalnica po načrtih Norvežana Hansena, preko katere je poletela tudi Spodčeva Anica – vrla Bohinjka v krilu, ki velja za prvo slovensko skakalko. Čeprav še ni nikoli skakala, jo je skakalnica ponesla 25 m daleč.
  • Leta 1934 je bil na počitnicah angleški princ George, vojvoda Kenta. Tu je objavil zaroko z grško princeso Marino.
  • Knez Pavel Karadžordžević je bil zaljubljen v Bohinj. Zanimale so ga narava in lov, zato je v Bohinju bival tudi po 4 mesece.
  • Znamenita pisateljica kriminalnih romanov Agatha Christe je preživela dopust v Bohinju leta 1967. Ker se je želela umaknili publiki in novinarjem je bivala v hotelu Bellevue.
  •  V Bohinj so nekoč mladoporočenci radi zahajali na svoja poročna potovanja. Gost nam je prinesel fotografijo. Z mlado ženo sta se na prvem skupnem dopustu prav lepo imela, zato sta se ob praznovanju 40. obletnice poroke odločila, da nas ponovno obiščeta. Upamo, da so tudi pri drugih mladoporočencih njihove prve počitnice v Bohinju kaj vplivale na skupno srečo! Jubilantoma želimo še mnoga leta pristne zakonske sreče!
Pogovor z recepcijo