Naziv projekta: Integrirana trajnostna in digitalizirana mobilnost v organizacijah – Avant3C

Avant3C – Corporate, Clean & Connected (korporativno, čisto in povezano) je naročniška storitev integrirane trajnostne in digitalizirane mobilnosti za organizacije (podjetja in druge organizacije), ki je prilagojena za območja z 20.000 do 500.000 prebivalcev. Omogoča dostop do različnih oblik mobilnosti preko enega uporabniškega vmesnika. Rešitev omogoča, da se v času, ko se vozila ne potrebuje za službene namene, uporabljajo za osebne potrebe zaposlenih oz. tretjih oseb. Cilj konzorcija je razvoj poslovnega modela integrirane trajnostne in digitalizirane mobilnosti za podjetja in druge organizacije. Izvedba tehnološkega razvoja in integracija obstoječe ločene platforme za souporabo 100% električnih vozil, platforme za kratkotrajni najem vozil, platforme za upravljanje voznih parkov ter njihova tehnološka nadgradnja, ki bo omogočala izvajanje novega poslovnega modela.

Skupna vrednost projekta: 1.918.282,64 EUR

Višina sofinanciranja: 999.842,24 EUR

Konzorcijski partnerji:

  • AVANT CAR d.o.o.
  • IZZIVIZZI d.o.o.
  • MIKRO+POLO, d.o.o.
  • SIEL, d.o.o.
  • DANICA BOHINJ d.o.o.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za »okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti« (JR DEMO PILOTI NOO).

Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.