Čistilna akcija 2007 - Turistično društvo Bohinj :Turistično društvo Bohinj

Čistilna akcija 2007

22.4.2007

V soboto, 22. aprila 2007, dan pred dnevom Zemlje, potekala skupna čistilna akcija, katere cilj je bil pokazati obiskovalcem in turistom Bohinja, da je čisto okolje in narava, ki nas obdaja, ogledalo naše sedanjosti, in bogastvo, ki ga moramo ohraniti rodovom prihodnosti. Akcija je lepo uspela in prenesla velik kup odpadkov iz narave na zato namenjena mesta. Hkrati pa se je pokazalo, da prostovoljno delo za skupno korist še ni povsem zamrlo.

Veliko število organizacij in društev je poskrbelo, da se je akcije udeležilo skupno 250 prostovoljcev, ki so naredili več kot 1000 prostovoljnih ur dela, poleg tega pa so bili mobilizirani vsi na komunali. Skupno se je nabralo preko 200 vreč smeti ter nešteto traktorjev vej, listja in ostalih odpadkov, tudi lesenih delov, žičnatih mrež, gradbenega materiala, posode, akumulatorjev in železnih odpadkov.

S pomočjo marljivih »prijateljev Bohinja« se je usposobila lovska pot, očiščen je obalni del jezera do globine 10 m v Fužinarskem zalivu in delno odstranjene boje Pod Skalco, očiščene so tudi struge v tabeli navedenih potokov, hudournikov in Save Bohinjke, uredili so park med Pod Skalco in mostom, lotili pa so se tudi košnje trave, čiščenja grmičevja ter odpadlih vej, čiščenja ob cestah ter na kmetijskih površinah ob železnici.

Med svojim delom pa so našli tudi našo »skrito« sramoto – divja smetišča oziroma črna odlagališča odpadkov. Nekateri po tem sodeč še vedno menijo, da lahko pljuvajo v lastno juho in nato v njej uživajo. Tako so večje kupe smeti odkrili: v Blatnem grabnu, za spomenikom NOB v Soteski, ob vznožju starega mostu na Zoisovi poti (steklovina), ob cesti Podjelje – Jereka v spodnjem in zgornjem delu, ob cesti Jereka – Koprivnik, v Soteski pri izvozu za Mošenac, ob železniškem prehodu »Pod Vetrnšico« in na celotnem območju železniške proge, ob cesti proti Žlanu ob potoku (radiatorji, umivalniki) ter na hribu (kritina, železje).

Vsem društvom in organizacijam ter vsakemu udeležencu posebej se iskreno zahvaljujemo za vložen trud in prispevek k čistejšemu Bohinju. Zahvaljujemo se tudi občini Bohinj za sodelovanje pri organizaciji čistilne akcije in za okusen golaž, ki nas je okrepčal po koncu dela ter okrepčevalnici Pod Skalco, Domko, d.o.o., za okrepčilo v obliki pijače.

 

Udeleženci:
– ALPE D.O.O.
– ČEBELARSKO DRUŠTVO BOHINJ
– DRUŠTVO JADRALNIH PADALCEV BOHINJ
– DRUŠTVO ZA PODVODNE IN VODNE DEJAVNOSTI BOHINJ
– GLASBENO DRUŠTVO BOHINJ
– KAJAK KANU KLUB BOHINJ
– KLUB BOHINJSKIH ŠTUDENTOV
– KULTURNO DRUŠTVO BOHINJ
– MEŠANI PEVSKI ZBOR FRANC URBANC
– MLADINSKI ODSEK PLANINSKEGA DRUŠTVA SREDNJA VAS IN BOHINJSKA BISTRICA
– MUZEJSKO DRUŠTVO ŽIGA ZOIS
– OBČINA BOHINJ
– PAC SPORTS
– PGD BOHINJSKA BISTRICA
– PGD GORJUŠE
– PGD GRADIŠČE-BITNJE
– PGD KOPRIVNIK
– PGD NEMŠKI ROVT
– PGD NOMENJ
– PGD SAVICA-POLJE
– PGD STUDOR
– PLANINSKO DRUŠTVO BOHINJ
– SHOTOKAN KARATE KLUB BOHINJ
– SMUČARSKO SKAKALNI KLUB BOHINJ
– ŠPORTNO DRUŠTVO AVGUST GAŠPERIN STARA FUŽINA
– ŠPORTNO DRUŠTVO SREDNJA VAS
– TURISTIČNO DRUŠTVO BOHINJ
– ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE

 

Očiščena območja:
– Soteska: Pantzova žičnica, stara Zoisova pot, okolica spomenika NOB v Soteski,
– plavž sv. Heme, soteska od table Bohinj do dvojnega mostu,
– od Loga do Soteske (savski cestni in železniški most),
– ob cesti savski most – Log, potok Jerečica od Čučka do Save, bitenjski rezervoar v koritih do korita v Bitnjah,
– od Danice po Dobravi, en del mimo ranča, en del mimo Režkovih svisli, glavna pot Boh. Bistrica – Polje,
– Sava Bohinjka od Ribčevega Laza do Bohinjske Bistrice,
– Kamnje, Dobrava, Polje,
– Češnjica do Sr. vasi, ob potoku Blatenca, ob potoku Suha do mostu glavne ceste Češnjica – Jereka,
– Koprivnik – Jereka – Bitnje – Podjelje -Češnjica,
– hudournik za Kocjančevo hišo, potok Suha Češnjica, Jerečica,
– območje Senožet in Blata do sotočja Ribnice,
– parkirišče v kopališču, jezerska obala Fužinarskega zaliva, pristajalni prostor,
– padalska štartna mesta – Vogar, Vogel, Studor,
– Fužinarski zaliv ter Pod skalco s širšo okolico, lovska pot,
– ob obali s čolna: Fužinarski zaliv – Ukanc, lovska pot,
– širše območje Naklove glave (tabor-CŠOD).

Posebnost naše akcije je v tem, da so vsa društva zbrala dokaze o več kot 40 “črnih” odlagališčih, na podlagi katerih je bila sprožena akcija sanacije nekaterih območij. Posebno je tudi to, da smo se zelo natančno dogovorili o lokacijah čiščenja in s tem pridobili zemljevid za drugo leto, hkrati pa se je ocenilo stanje pomanjkanja pomoči pri čiščenju.Pogovor z recepcijo