Monografija KOPRIVNIK IN GORJUŠE V ZRCALU STOLETIJ 1793-2018 :

Monografija KOPRIVNIK IN GORJUŠE V ZRCALU STOLETIJ 1793-2018

Monografija ob 225. obletnici imenovanja Valentina Vodnika za prvega stalnega dušnega pastirja in izgradnje župnijske cerkve na Koprivniku.

Knjiga Koprivnik in Gorjuše v zrcalu stoletij

Izdajatelj: Župnija Koprivnik v Bohinju